Web Tasarım Hizmetleri

Web sitelerinin şirket tanıtımındaki rolü her geçen gün artmaktadır, dolayısı ile sitelerin dinamik olmasının firma tanıtımı açısından son derece önemli olduğu bir gerçektir. Dinamikliği sağlayacak sistem ya yazılım açısından sağlanacaktır ya da danışman şirketin belirli periyotları ile siteye yapacağı müdahalelerle sağlanacaktır. Böylece sürekli güncellenen, izlenilen, değişikliklerin yapıldığı bir site karşımıza çıkacaktır.

İyi bir web sitesi nasıl yapılır?

İyi bir web sitesi için, iyi bir projelendirme gerekir.

İyi bir projelendirme için;

  • Hedefler net olarak belirlenmeli
  • Kaynaklar ortaya konmalı (Bütçe, İçerik, Zaman, vb.)
  • Planlama yapılmalı (Süreçler, Kişiler, Alt görevler)
  • Proje test edilmeli ve son rötuşlar yapılmalıdır

Dinamik web site tasarımı: Sürekli güncellenmesi veya değişiklikleri kullanıcı tarafından yapılması gereken bir web dizaynı, amaca uygun bir programlama alt yapısı ve bir yönetim paneli ile hazırlanır. Bu yapıdaki bir sitede değişiklikler hızlı yapılarak sitenin daha güncel kalması sağlanır.

Statik web site tasarımı: Eğer ihtiyaçlar güncelleme gerektirmiyorsa, daha düşük maliyetler sunmak için, içinde program olmayan statik sayfalar ile tasarım kurgulanır. Güncelleme yapılması gerektiğinde tasarım ekibi size gereken desteği verecektir.

Flash web site tasarımı: Bazen web tasarımı projesinin gereği olarak görselliğin ön plana çıktığı tasarımlar olabilir, bu tip durumlarda sitenin temelini zengin flash uygulamaları ile oluşturulur.

  • Hedefler net olarak belirlenmeli
  • Kaynaklar ortaya konmalı
  • Planlama yapılmalı
  • Proje test edilmeli ve son rötuşlar yapılmalıdır
kilavuz-bilgisayar-web-tasarim

Web Tasarım Hizmetleri

Web sitelerinin şirket tanıtımındaki rolü her geçen gün artmaktadır, dolayısı ile sitelerin dinamik olmasının firma tanıtımı açısından son derece önemli olduğu bir gerçektir.